ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ไปหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 25,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ประกันภัยโรคมะเร็งสุดคุ้ม
คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด
เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
1,450 บาท ต่อปี

Cancer 2 Care
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
ครอบคลุมทุกช่วงอายุ

ตรวจเจอ รับเงินก้อน
สูงสูด 2,000,000 บาท

ช่วยแบ่งเบาภาระ
ผ่อนเบี้ยฯผ่านบัตรเครดิต
0% สูงสุดถึง 6 เดือน

ประกันภัยโรคมะเร็ง Cancer 2 Care คุ้มครองโรคมะเร็ง X2

ประกันภัยโรคมะเร็งสุดคุ้ม เบี้ยฯเริ่มเพียง 1,450 บาทต่อปี คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
รับความคุ้มครอง x2 เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งยอดฮิต

  • คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ประเภท “เมลลาโนมา”)
  • คุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังทุกชนิดที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” สูงสุด 200,000 บาท
  • รับความคุ้มครอง x2 เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือมะเร็งปอด
    สูงสุด 2,000,000 บาท