ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

เพราะธุรกิจมีความเสี่ยง เมื่อเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องวางแผนรับมือ