เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เครื่องหมายรับรองและระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้รับเครื่องหมายการจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Registered เพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานธุรกิจ e-Commerce จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (Department of Business Development) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้เข้าร่วมโครงการ Green e-Commerce เพื่อการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยให้ก้าวสู่สังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย ภายใต้โครงการของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำของประเทศ

Click to Verify - This site has chosen a thawte SSL Certificate to improve Web site security

บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้รับการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์แบบ Secure Socket Layer (SSL) จึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต และรหัสผ่านต่างๆ ของท่านในขั้นตอนการซื้อประกันภัยออนไลน์ จะได้รับป้องกัน การเจาะข้อมูลอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-crime) จากผู้ไม่ประสงค์ดีได้