ประวัติความเป็นมา

20 มิถุนายน 2551

ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

ตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก สู่ยุคพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมาตลอดกว่า 86 ปี จนเกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นวันรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ทำให้การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งนี้ สามารถนำพาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล สู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทมีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย
รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

เราเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้รับความเชื่อมั่นจาก ลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ใน ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย เน้นการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่ง ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจ กันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับ ความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับ ของสาธารณชนโดยทั่วไป

จนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จ ไปพร้อมกับ
รอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... "เมืองไทยประกันภัย... ยิ้มได้ เมื่อภัยมา"