ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน


ประกันภัยรถยนต์ 2+ยิ้มได้

เบี้ยประกันภัย
6,700 บาทต่อปี

ทุนประกันภัย
150,000 บาท

คุ้มครองกรณีรถชนรถ
รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง

• รับประกันอายุรถสูงสุด 25 ปี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

• สำหรับรถเก๋ง (รหัส 110) และ รถกระบะ (รหัส 320)