เมืองไทย 2+ พลัส

สุดเซฟสุดคุ้ม ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 บาท คุ้มครองรถคุณ กรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากไฟไหม้ คุ้มครองรถคุณกรณีรถชนรถด้วยกันวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

แผนความคุ้มครองแบบที่ 1

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
7,900 บาท
(รถเก๋ง-เอเชีย)

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของ
บุคคลภายนอก
สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้
100,000 บาท*

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท ต่อคน

แผนความคุ้มครองแบบที่ 2

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
8,100 บาท
(รถเก๋ง-เอเชีย)

ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของ
บุคคลภายนอก
สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้
150,000 บาท*

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท ต่อคน

ทุกแผนความคุ้มครองมาพร้อมหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท ต่อครั้ง

พิเศษ! กับตัวเลือกความคุ้มครองสำหรับที่ช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้น ด้วยแผนประกันถึง 9 แบบ

เพิ่มความคุ้มครองความรับผิดต่อรถเอาประกันภัยกรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ ได้สูงสุดถึง 500,000 บาท

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

หากรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว เมื่อนำไปติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมต้องแจ้งบริษัทหรือไม่

ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียดมายังบริษัท หรือติดต่อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่ท่านทำประกันไว้

ปีที่แล้วไม่มีเคลม แต่ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ต่ออายุปีนี้ถึงไม่ลดลง

สำหรับรถบางรุ่นจะมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำไว้ ทำให้ไม่สามารถลดเบี้ยประกันภัยได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือถ้ากรมธรรม์เป็นการประกันแบบ Package เบี้ยประกันจะเท่ากันทุกปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ประกันรถยนต์ประเภท 1 ทำได้ถึงอายุรถกี่ปี

สำหรับการประกันรถยนต์ประเภท 1 อายุรถที่พิจารณารับประกัน  1- 10 ปี แต่สำหรับบางรุ่นพิจารณารับประกันอายุรถได้ถึง 11-15 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ต้องการทราบอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ท่านสามารถคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ง่ายๆ  โดยคลิ๊กที่นี้

รับประกันรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หรือไม่?

รับประกันภัย ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า เช่น รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เป็นต้น

เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?

เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของจะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

รถยนต์มีความเสียหายก่อนทำประกัน (มีแผลเก่า) สามารถเคลมได้หรือไม่

หากมีการรับประกันในขณะที่รถยนต์มีแผลเก่าก่อนทำประกัน  กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองแผลเก่านั้น   แต่ถ้าต้องการให้มีความคุ้มครองปกติทั้งหมด ลูกค้าต้องจัดซ่อมแผลเดิมให้เรียบร้อยก่อน แล้วแจ้งบริษัทฯทราบ

เบี้ยซ่อมอู่ เข้าซ่อมห้างได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมศูนย์ได้  แต่ในการประเมินราคาค่าซ่อมจะใช้มาตรฐานของราคาอู่ทั่วไป  หากมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่างลูกค้าต้องรับผิดชอบส่วนต่างนั้นเอง

ใบเคลมที่พนักงานเคลมออกให้ มีอายุกี่ปี

ควรรีบนำรถเข้าจัดซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่บริการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ขอคำแนะนำกรณีมีแต่ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

อยากทราบวิธีการแจ้งเคลม

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายมาก
โทร.แจ้ง 1484 ทันที ให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้

อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี และรถเสียหายไม่มาก
เมื่อต้องการซ่อมรถ ให้โทร.แจ้ง 1484 โดยสามารถเลือกได้ดังนี้
1. นำรถไปทำเคลมที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ และจัดซ่อมเลย
2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบ และทำเคลมให้ตามสถานที่นัดหมายที่สะดวก แล้วนำใบเคลมไปติดต่อซ่อมภายหลัง
3. สามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯ ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่สำรวจภัยต้องเดินทางถึงที่เกิดเหตุภายในระยะเวลากี่ชั่วโมง

ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  จะไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ในพื้นที่ต่างจังหวัด จะใช้เวลาโดยประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางและพื้นที่เกิดเหตุ

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิด จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

กรณีรถของผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด
1. หากคุณยอมรับผิด สามารถนำรถเข้าข้างทาง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
2. ไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆ ให้คู่กรณี รอจนกว่าเจ้าหน้าที่บริษัทจะไปถึง และให้คำแนะนำ
3. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะออกใบเคลมให้ (ใบรายการความเสียหาย)
4. ผู้เอาประกันสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : หากเรื่องถึงสถานีตำรวจ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้เอาประกันมีความผิดขับรถโดยประมาทฯ บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งโดยเจรจากับผู้เสียหายแทนคุณ และประกันตัว หากพนักงานสอบสวนแจ้งมา

เมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด จะทำอย่างไร?

กรณีไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิด
1. อย่านำรถออกจากจุดเกิดเหตุ (นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้สั่ง)
2. จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ ของคู่กรณี
3. จดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
4. เมื่อเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สำรวจจะออกใบเคลมให้ (ใบรายการความเสียหาย)
5. ผู้เอาประกันสามารถนำใบเคลมติดต่อซ่อมรถได้ที่อู่ซ่อมมาตรฐานของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ

ค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรกมี 2 แบบ คือ
1. ค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (Deductible)
2. ค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อมีการเคลมที่เข้าเงื่อนไข (Excess)

ค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (Deductible)
เป็นการตกลงยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกของค่าเสียหายทั้งหมด ตามความสมัครใจของลูกค้า เพื่อให้ได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มั่นใจว่าขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท การขอรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองนี้ จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น  เช่น ถ้าลูกค้าเลือกที่จะรับค่าเสียหายส่วนแรกไว้เองครั้งละ 5,000 บาท เมื่อมีอุบัติเหตุและมีการเคลมเกิดขึ้น โดยลูกค้าเป็นฝ่ายผิด หรือเป็นฝ่ายถูก แต่ไม่รู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหาย 5,000 บาท หากค่าซ่อมเกิน 5,000 บาท ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินนั้นเอง แต่หากเป็นอุบัติเหตุที่ลูกค้าเป็นฝ่ายถูก และรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมรถลูกค้าตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

ค่าเสียหายส่วนแรกเมื่อมีการเคลมที่เข้าเงื่อนไข (Excess)
เป็นค่าเสียหายที่ผู้ใช้รถหรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,000 บาท กรณีที่การเคลมเข้าเงื่อนไขตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ตัวอย่างเช่น

1. รถเสียหาย ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ ได้แก่
- ความเสียหายจากการมุ่งร้าย ถูกกลั่นแกล้ง เช่น รถถูกคนอื่นทุบทำลาย ขูดขีดเสียหายโดยไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำ วันเวลา และสถานที่ที่รถได้รับความเสียหายได้ชัดเจน
- ความเสียหายจากการกระทบกับสิ่งของ ทำให้รถได้รับความเสียหายเฉพาะพื้นผิวของสีรถ โดยไม่ทำให้ตัวรถได้รับความเสียหายถึงขนาดบุบ แตกร้าว
- ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้รถเสียหายได้ชัดเจน ไม่สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ ที่รถได้รับความเสียหายได้ชัดเจน
ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรถนอกจากสีรถเสียหายด้วย เช่น ความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ลมพายุพัดต้นไม้หรือกิ่งไม้หักมาทับรถ เป็นต้น

2. รถยนต์คันที่เอาประกันภัยถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชน หรือไปเฉี่ยวชนรถคันอื่นได้รับความเสียหาย และผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ แต่กรณีรถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ เช่น รั้ว ต้นไม้ สัตว์ ก้อนหิน ฯลฯ ทำให้ตัวรถและหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย บุบ แตก ร้าว ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก แต่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา และสถานที่อย่างชัดเจน  การคิดค่าส่วนแรกตามเงื่อนไขนี้ จะคิดตามเหตุการณ์ หากเสียหายมากกว่า 1 ชิ้น ค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายคือ 1,000 บาทเท่านั้น

ต้องใช้เอกสารอะไรเบิกค่าสินไหมทดแทน และใช้เวลาเท่าไร?

ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)
1. ใบเคลม
2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
4. สำเนาทะเบียนรถ
5. นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน (ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม)
6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน
 
ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน
1. ใบเคลม
2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
3. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
4. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
7. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีบาดเจ็บ
1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2. ใบเคลม (ถ้ามี)
3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
5. ใบรับรองแพทย์
6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
7. สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
10. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

กรณีเสียชีวิต
1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
2. ใบเคลม (ถ้ามี)
3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
11. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

อู่/ศูนย์ รับงานของบริษัทมีที่ไหนบ้าง

บริษัทฯ มีอู่และศูนย์รับงานของบริษัทฯ ไว้ให้บริการท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซด์ของบริษัท ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ Contact US สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

นำรถไปซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัทฯ ได้หรือไม่?

ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นำรถไปประเมินราคากับอู่ที่ต้องการจัดซ่อม
2. นำใบเคลมและใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯ เพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม
*อาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน แล้วนำเอกสารมาเบิกคืนจากบริษัทฯ