ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2567

“เมืองไทยประกันภัย” คว้า 2 รางวัล "2023-2024 Thailand’s Most Admired Company" สุดยอดองค์กรแห่งปี และ “2024 Thailand’s Most Admired Brand” แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี


2023-2024 Thailand’s Most Admired Company เป็นโครงการ งานวิจัยที่นิตยสารแบรนด์เอจได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อศึกษาและสร้างฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ขององค์กรใน แต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ 
- การรับรู้เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Perception) 
- ความมีชื่อเสียงขององค์กร (Corporate Reputation) 
- ความสามารถขององค์กร (Corporate Performance) 
- อิทธิพลขององค์กร (Corporate Influence) 
- ภาพลักษณ์ องค์กร (Corporate Image) ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับผู้บริโภค
 
โดยผลการวิจัยครั้งนี้มี 24 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 
1. กลุ่มธุรกิจอาหาร
2. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
3. กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
4. กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า
5. กลุ่มธุรกิจยานยนต์
6. กลุ่มธนาคารรัฐ
7. กลุ่มธนาคารพาณิชย์
8. กลุ่มธุรกิจประกันภัย
9. กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต
10. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
11. กลุ่มธุรกิจสีทาอาคาร
12. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
13. กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
14. กลุ่มธุรกิจพลังงาน
15. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์
16. กลุ่มธุรกิจขายตรง
17. กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า
18. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
19. กลุ่มโรงพยาบาลรัฐ
20. กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
21. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโทรคมนาคม
21. กลุ่มธุรกิจไอที
23. กลุ่มองค์การมหาชน
24. กลุ่มองค์การมหาชน (นวัตกรรมและเทคโนโลยี)

โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยได้รับติดอันดับ Most Admired Company 2023-2024 สุดยอดองค์กรแห่งปี กลุ่มธุรกิจประกันภัย "เมืองไทยประกันภัยได้อันดับ 2" โดยมีคะแนนประกอบดังนี้
Innovation = 7.68 คะแนน
Performance = 7.62 คะแนน
Image = 7.86 คะแนน
Management = 7.06 คะแนน
sustainable development  =7.42 คะแนน
Service = 7.36 คะแนน

Most Admired Brand 2024 บริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ ปี 2024 : อันดับ 3 เมืองไทยประกันภัย ร้อยละ 7.66 จากหมวดธนาคารและบริการทางการเงิน


อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.brandage.com/article/37557
https://www.brandage.com/article/38290