ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2560

เมืองไทยประกันภัยรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO27001:2013


คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) และการดำเนินงาน (Operations) ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายหลัก ระบบโทรศัพท์ ระบบอำนวยความสะดวก ระบบสนับสนุนต่างๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสารธารณชน โดยมีคุณนพมาศ เสาร์สิงห์ Compliance and Risk Director บริษัท (BSI) ให้เกียรติมอบอย่างเป็นทางการ พร้อมผู้บริหารคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ Business Director Executive Consultant AC InfoTec บริษัทที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อเร็วๆ นี้