ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤศจิกายน 2561

เมืองไทยประกันภัยร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนมอบกรมธรรม์ PA ทุนรวมกว่าห้าล้านบาท


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการประกวด รวมถึงมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยมีทุนประกันภัยรวมตลอดกิจกรรมทั้งสิ้นจำวนวน 5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนมอบกรมธรรม์ให้แก่ผู้เข้าประกวดและทีมงานรวมถึงผู้ชนะการประกวดที่ได้รับรางวัลทุกตำแหน่งนอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่บริษัทปฏิบัติมาโดยตลอด อาทิ ด้านกีฬาด้านการส่งเสริมสร้างอาชีพสำหรับผู้พิการและด้านการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กรมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมแล้วนั้นเมืองไทยประกันภัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านเยาวชนเพื่อร่วมสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีฝันณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้