เปรียบเทียบประกัน : ประกันรถยนต์

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์
ชั้น 1
เมืองไทย
ขับดียกกำลัง 8
เมืองไทย
2+ พลัส
เมืองไทย
2+ เซฟ
เมืองไทย
2+ คุ้มเวอร์
เมืองไทย
2+ Surpirse
เมืองไทย
3+ เซฟ
เมืองไทย
3 +Surpise
เมืองไทย
3+ คุ้มเวอร์
เมืองไทย
3 เซฟ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ชีวิต / ร่างกาย
- ทรัพย์สิน
คุ้มครองต่อรถยนต์เอาประกัน
- รถชนรถ
- สูญหาย / ไฟไหม้
- น้ำท่วม
- เสียหายทั้งคัน
- ความเสียหายจากทุกกรณี
คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เลือกได้ มี/ไม่มี
รับเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม
ราคาเริ่มต้น (บาท) 9,500 8,888 7,900 7,200 8,400 5,900 6,400 4,900 7,100 1,900
ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย

* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ อายุผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อและการเลือกจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก