ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Feature Insurance.

Insurance Premium
650 Baht
(1-7 Day)

Loss of life or permanent disability
all during a travel accident.
Maximum 2,000,000 Baht

Personal liability
not exceed
1,500,000 Baht

Medical expenses
from accident and sickness
not exceed 2,000,000 Baht

  • Travel assistance service* Maximum 10,000,000 Baht
  • Coverage per Trip Cancellation, Curtailment, Hijacking, Travel delay, Baggage Delay,Loss or damage of baggage and personal effect

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484