ประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Visa Plan

ใช้ยื่นขอวีซ่าโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างการเดินทาง ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทำได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
340 บาท
(1-4 วัน)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,500,000 บาท

การรักษาพยาบาล
ในต่างประเทศ
1,500,000 บาท

เคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน/ส่งกลับประเทศไทย
5,000,000 บาท

พร้อมบริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล 1,500,000 บาท

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484