ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเกิน 100 %จากสวัสดิการ

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตามที่จ่ายจริง *
สูงสุด 500,000บาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

คุ้มครองค่าห้อง
สูงสุด 4,000 บาท
ต่อวัน/สูงสุด 365 วัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
เพียง 2,160 บาท ต่อปี

เหมาะกับพนักงานออฟฟิศที่มองหาประกันที่สามารถช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสวัสดิการ หรือผู้ที่มองหา
ความคุ้มครองประกันสุขภาพส่วนเพิ่มจากที่มีอยู่ และไม่ผูกมัดระยะยาว

พิเศษ! คุ้มค่า ราคาเบาๆ กับเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,160 บาทต่อปี
เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมได้ตามใจ

ไม่ว่าจะเป็นชดเชยรายได้รายวันหรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

*ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง การบริการรถพยาบาล เป็นต้น
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึงการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยถ้าหากการรักษาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่การรักษาครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน


สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484