การจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน ปันผลหุ้นละ วันที่จ่าย
2551 งดจ่ายเงินปันผล -
2552 2.650 10-พค.53
2553 4.000 11-พค.54
2554 0.750 11-พค.55
2555 งดจ่ายเงินปันผล -
2556 5.24 9-พค.57
2557 5.80 11-พค.58
2558 6.30 9-พค.59
2559 4.30 9-พค.60
2560 4.30 8-พค.61
2561 2.82 8-พค.62
2562 2.90 12-พค.63
2563 4.51 11-พค.64
2564 5.20 12-พค.65