การจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน ปันผลหุ้นละ วันที่จ่าย
2551 งดจ่ายเงินปันผล -
2552 2.650 10-พค.53
2553 4.000 11-พค.54
2554 0.750 11-พค.55
2555 งดจ่ายเงินปันผล -
2556 5.24 9-พค.57
2557 5.80 11-พค.58
2558 6.30 9-พค.59
2559 4.30 9-พค.60