ประกันสุขภาพเมืองไทยเติมสิทธิ์


Product request

ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์

จุดเด่นของแบบประกัน

เติมสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนเกินจากสวัสดิการหรือ ประกัน สุขภาพที่มีอยู่ ด้วยค่ารักษาแบบ
เหมาจ่ายผู้ป่วยใน
วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
ต่อครั้ง*

เติมสิทธิ์ ค่าห้องฯ
เพิ่มจากสวัสดิการ
สูงสุดถึง15,000 บาท ต่อวัน

เติมสิทธิ์ ช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง มีความรับผิดชอบส่วนแรก

สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 11 – 70 ปี

ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์

เติมสิทธิ์เพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง

เติมสิทธิ์ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาว ถึงอายุ 80 ปี*

เติมสิทธิ์ ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท**

ผ่อน0% สูงสุด 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีสวัสดิการหรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอ
  • มองหาประกันที่เสริมความคุ้มครองค่ารักษาหรือค่าห้อง
  • พนักงานออฟฟิศระดับกลาง-สูง , ข้าราชการระดับกลาง-สูง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำวามเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
**ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร