ประกันภัย ShoppingOnline F เก่ง


Product request

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย คุ้มครองวงเงิน
สูงสุด20,000 บาท

หมดห่วงเรื่องเงินหาย
คุ้มครองการถูกโจรกรรมเงิน
ทางอินเตอร์เน็ต
สูงสุด 150,000 บาท

ฟ้องร้องมีเงินจ่าย
ในการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
สูงสุด 150,000 บาท

โดน Bully ออนไลน์ไม่กลัว คุ้มครองวงเงิน สูงสุด 10,000 บาท

เมืองไทยประกันภัย ออกแผนประกันภัย Shopping Online F เก่ง
ประกันภัยคุ้มครอง นัก Shopping Online ราคาจิ๋ว คุ้มครองแจ๋ว ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จบในกรมธรรม์เดียว

  • . ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย สูงสุด 20,000 บาท
  • . หมดห่วงเรื่อง ถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
  • . ขายสินค้าและไม่ได้รับค่าชำระสินค้าจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ก็คุ้มครอง สูงสุด 20,000 บาท
  • . คุ้มครองการโดนดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาททางอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Bullying) สูงสุด 10,000 บาท