ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย คุ้มครองวงเงิน
สูงสุด20,000 บาท

หมดห่วงเรื่องเงินหาย
คุ้มครองการถูกโจรกรรมเงิน
ทางอินเตอร์เน็ต
สูงสุด 150,000 บาท

ฟ้องร้องมีเงินจ่าย
ในการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
สูงสุด 150,000 บาท

โดน Bully ออนไลน์ไม่กลัว คุ้มครองวงเงินสูงสุด 10,000 บาท

เมืองไทยประกันภัย ออกแผนประกันภัย Shopping Online F เก่ง
ประกันภัยคุ้มครอง นัก Shopping Online ราคาจิ๋ว คุ้มครองแจ๋ว ครบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย จบในกรมธรรม์เดียว

  • . ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย สูงสุด 20,000 บาท
  • . หมดห่วงเรื่อง ถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต ถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
  • . ขายสินค้าและไม่ได้รับค่าชำระสินค้าจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ก็คุ้มครอง สูงสุด 20,000 บาท
  • . คุ้มครองการโดนดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาททางอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Bullying) สูงสุด 10,000 บาท