ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันภัยอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยคงที่ ตั้งแต่
อายุ 1 เดือน - 15 ปี
เริ่มต้นเพียง 2,500 บาทต่อปี

กระดูกแตกหัก ไฟไหม้
น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บ
อวัยวะภายใน
รับความคุ้มครองเพิ่มสูงสุด
100,000 บาทต่อปี

ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 50,000 บาทต่อครั้งประกันภัยอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน

ได้เล่น ได้เรียนรู้ ปล่อยซนอย่างหมดห่วง


ความคุ้มครอง

• ค่ารักษาพยาบาลสุงสุด 50,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

• คุ้มครองกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน

• ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ กว่า 420 แห่งทั่วประเทศเหมาะสำหรับ

  1. • พ่อแม่ที่มีลูกวัยซน อายุ 1 เดือน - 15 ปี
  2. • ผู้ปกครองที่มองหาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับลูก-หลาน

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย

ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือน - 15 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

รับประกันภัยชาวต่างชาติหรือไม่

รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยใช่หรือไม่

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม. หากเข้ารับการรักษาที่ต่างประเทศ ลูกค้าต้องสำรองจ่ายและส่งเอกสารเคลมสินไหมหลังจากกลับมาประเทศไทย

ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง

หากมีโรคประจำตัวสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่

ไม่สามารถทำประกันภัยได้ หากเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคลมชัก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเอดส์/โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคกระดูก/กล้ามเนื้อผิดปกติ โรคประสาทหูผิดปกติ โรคสายตาผิดปกติ (ยกเว้นสายตา สั้น ยาว เอียง)

หากต้องการสมัครทำประกันแผนนี้ และเป็นโรคต้อกระจก/ต้อหิน สามารถทำได้หรือไม่

ไม่สามารถทำประกันได้เนื่องจากเป็นโรคสายตาผิดปกติ

การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายหรือไม่

ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษาในรพ.ในเครือ และยื่นบัตรขณะเข้ารับการรักษา

หากระบบรับชำระเงินแล้วความคุ้มครองเริ่มเวลาใด

สำหรับระบบ Online ยกตัวอย่าง หากรับชำระวันที่ 11 กันยายน 2566 กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครอง เวลา 00.01น. ของวันถัดไป คือ วันที่ 12 กันยายน 2566 และสิ้นสุด 24.00น. ของวันที่ 11 กันยายน 2567