ประกันสุขภาพเมืองไทยพร้อม!

พร้อมดูแลคุณทุกเมื่อ ให้คุณใช้ชีวิตแบบพร้อม! กับเบี้ยประกันเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม!

จุดเด่นของแบบประกัน

พร้อม! เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
8,900 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษีได้**

พร้อม! ครอบคลุม
เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี *

พร้อม! ให้คุณวางแผนที่
เหมาะกับคุณ ผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก

สมัครได้ตั้งแต่
อายุ 16 – 60 ปี

พร้อม! สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย

พร้อม! ให้คุณวางแผนที่เหมาะกับคุณ ผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

พร้อม! ให้ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือนผ่านบัตรเครดิตร่วมรายการเหมาะสำหรับ

• เจ้าของธุรกิจ SMEs

• อาชีพอิสระ มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำวามเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
**ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร