ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน


ประกันภัยรถยนต์ 3+ยิ้มได้

เบี้ยประกันภัย
5,700 บาทต่อปี

ทุนประกันภัย
150,000 บาท

คุ้มครองกรณีรถชนรถ

คุ้มครองคู่กรณี เสียชีวิต
หรือบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย

• รับประกันอายุรถสูงสุด 25 ปี

• สำหรับรถเก๋ง (รหัส 110) และ รถกระบะ (รหัส 320)