ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันภัยสุขภาพ ผู้หญิงยิ้มได้ ประกันภัยสุขภาพ โรคฮิตยิ้มได้

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครอง 5 โรคเสี่ยงของ
ผู้หญิงเบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
900 บาทต่อปี

เหมาจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
นอนโรงพยาบาล สูงสุด
80,000 บาทต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
สูงสุด 1,500 บาท ต่อวัน

ชดเชยรายได้จากนอน
โรงพยาบาล
สูงสุด 1,000บาทต่อวัน

ประกันภัยสุขภาพ ผู้หญิงยิ้มได้

ให้คุณผู้หญิง...ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ยิ้มได้ในทุกๆ วัน

คุ้มครอง 5 โรคเสี่ยงของผู้หญิง

  • กระเพาะอาหารอักเสบ
  • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่/ช็อคโกแลต ซีสต์
  • โรคช่องคลอดอักเสบจาก เชื้อแบคทีเรีย
  • โรคเนื้องอกมดลูก

เหมาะสำหรับ

  • ผู้หญิงวัยทำงาน 25 – 45 ปี พนักงานออฟฟิศ อาชีพอิสระ
    • พนักงานออฟฟิศหรือ freelance งานหนักเคร่งเครียด Lifestyle วันหยุด นัดปาร์ตี้Hangout พักผ่อนน้อย ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ
    • สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ มีความกังวลค่าใช้จ่ายหากมีการเจ็บป่วย