ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

รุ่นใหญ่..ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ You can enjoy your life.

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง
3,800 บาทต่อปี
ผ่อนผ่านบัตร 0% สูงสุด 3 เดือน

สมัครอายุ 45-75 ปี
(ต่ออายุถึง 99 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาทต่อครั้ง กระดูกแตกหัก น้ำร้อนลวก รับเพิ่มสูงสุด 50,000 บาท

ชดเชยรายได้ 1,500 บาทต่อวัน นอน รพ. 7 วัน รับเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ

รุ่นใหญ่..ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ You can enjoy your life.

เหมาะกับลูกค้า

  • ผู้สูงวัย อายุ 60 – 75 ปี วัยเกษียณ
  • วัยทำงานใกล้เกษียณ 45-60 ปี
  • สำหรับผู้สูงวัย ที่พักอาศัยคนเดียวหรือพักอาศัยกับลูกหลานที่ไปทำงานในช่วงตอนกลางวัน โดยส่วนมากผู้สูงวัยจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคือ ลื่นหกล้ม อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และแผลไฟไหม้ เนื่องจากผู้สูงวัยมักมีปัญหาเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันไม่ดี หากเกิดอุบัติเหตุ มักมีโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกหักง่าย

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ช่วงอายุที่รับประกันภัย

อายุ 45-75 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 99 ปี) (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)

รับประกันภัยชาวต่างชาติหรือไม่

รับประกันภัยชาวต่างชาติที่มี Passport/Visa และ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เอาประกันภัยและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

การเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ต้องสำรองจ่ายหรือไม่

ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษากับโรงพยาบาลในเครือ และยื่นบัตรขณะเข้ารับการรักษาท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา 420 แห่งได้ที่https://www.muangthaiinsurance.com/th/page/ServiceSearchHospital

คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยใช่หรือไม่

คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก (โดยคำนวณวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามอัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบเสร็จ)

ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยหรือไม่

ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง

หากมีโรคประจำตัวสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่

ไม่สามารถทำประกันภัยได้ หากเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคลมชัก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเอดส์/โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน

หากระบบรับชำระเงินแล้วความคุ้มครองเริ่มเวลาใด

สำหรับระบบ Online ยกตัวอย่าง หากรับชำระวันที่ 11 เมษายน 2566 กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครอง เวลา 00.01น. ของวันถัดไป คือ วันที่ 12 เมษายน 2566 และสิ้นสุด 24.00น. ของวันที่ 11 เมษายน 2566