ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยเริ่มต้นเพียง
1,600 เท่านั้น

ความคุ้มครองพิเศษ
เฉพาะกลุ่มธุรกิจ

คุ้มครองภัยธรรมชาติ
แบบแยกทุน

กรณีธุรกิจหยุดชะงัก
คุ้มครองเงินชดเชย
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

เมืองไทยประกันภัย ออกแผนประกันสำหรับธุรกิจ “SMEs มีกำไร”
ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ ตอบโจทย์ธุรกิจทั้งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง พร้อมความคุ้มครองพิเศษเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

  • คุ้มครองความเสียหายจากเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ รับประกันภัยมูลค่าทรัพย์สินถึง 50,000,000 บาท
  • ธุรกิจที่รับประกันภัยหลากหลายทั้ง สำนักงาน ธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านค้า โรงงาน โกดัง ฯ
  • พิเศษ ความคุ้มครองเพิ่มเติมตอบโจทย์เฉพาะภาคธุรกิจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center 1484