ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายต่อครั้ง *
สูงสุด 10 ล้านบาท

คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการกรณีผู้ป่วยใน
สูงสุด 15,000 บาท ต่อวัน

ความคุ้มครองเสริมได้ตาม
ต้องการOPD ชดเชยรายได้
เงินก้อนจากโรคร้ายแรง การ
เลือกแบบมี Deductible

ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ
คุ้มครองยาว ถึงอายุ 80 ปี

HEALTH ME PLUS

ประกันภัยสุขภาพ Health Me Plus คุ้มครองคุ้มค่า จัดแผนตามใจ

ประกันภัยสุด Premium คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 10 ล้านต่อครั้ง *

  • รักษาต่อปีแบบไม่อั้น คุ้มครองแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  • นอนแพงจ่ายไม่กลัว จะห้องใหญ่ ห้อง VIP เราใจดี MTI จ่ายให้
  • จัดแผนตามใจ ซื้อเพิ่มตามต้องการ จะ OPD ชดเชยรายได้ หรือ เงินก้อนจากโรคร้ายแรง
  • ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาวถึงอายุ 80 ปี

* ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง