ประกันเดินทางในประเทศ

เที่ยวไทยให้สนุก พร้อมยิ้มสวยอวดเพื่อน แบบหมดกังวล ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็ก หรือใหญ่ในระหว่างเดินทาง เราคุ้มครองคุณสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
87.74 บาท
(3 วัน)

การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 1,000,000 บาท

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล
สูงสุด 100,000 บาท

  1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง คุ้มครองตามทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
    ตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี : สามารถเลือกซื้อได้เฉพาะทุน 300,000 บาท และ 500,000 บาท
    อายุตั้งแต่ 16 - 60 ปี : สามารถเลือกซื้อได้ทุกทุนประกันภัยคือ 300,000 บาท , 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท
  2. ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองตามทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ความคุ้มครองประเภทต่างๆ


ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484