ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบซ่อมอู่ “OK Type1”


ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน


ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
แบบซ่อมอู่ เบี้ยเริ่มต้น
13,500 บาทต่อปี

ความคุ้มครอง
รถเก๋ง / กระบะ 4 ประตู
จำนวน 7 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อชีวิต/
ร่างกายของบุคคลภายนอก
สูงสุด 1,000,000 บาท

ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะ สูญหาย ไฟไหม้ ตามทุนประกัน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบซ่อมอู่ “OK Type1”

คุ้มครอง ครอบคลุม ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก