ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล “สบายเป๋า”


ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document Document

จุดเด่นของแบบประกัน

ดูแลครบ
ทั้งผู้ป่วยใน(IPD)และ
ผู้ป่วยนอก(OPD)
ในฉบับเดียว

คุ้มครอง แบบเหมาจ่าย ตามจริง
เคลมได้แบบ ไม่จำกัด
จำนวนครั้งและวงเงินต่อครั้ง

ครอบคลุมทั้งกรณี
เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกันสุขภาพผ่อนได้ 0%
นานสูงสุด 6 เดือน

ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เคลมได้แบบไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง กับค่าเบี้ยฯราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นหลักพันต่อปี

  • • คุ้มครองสุขภาพครอบคลุมทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก คนทำงาน หรือผู้สูงอายุ สมัครทำประกันภัยได้ถึงอายุ 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 80 ปี
  • • ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบเพียงคำถามสั้นๆ ราคาไม่แพง ไม่พ่วงสัญญาใดๆ
  • • รับการรักษาแบบไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตรHealth Card/บัตรประชาชน กับโรงพยาบาลในเครือ
  • • สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งกรณีซื้อให้ตนเองซื้อหรือพ่อแม่
  • • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทต่อปี