ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครอง 11 โรคฮิต
จากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเป็นเวลานาน
สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

ให้ความคุ้มครองทั้ง
IPD และ OPD
ครบภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน

คุ้มครองเรื่องสุขภาพจากโรคฮิต
และกรณีอุบัติเหตุ

ราคาเดียวทุก GEN ไม่ปรับเพิ่ม
เพียงวันละ 3 บาท
เริ่ม เพียง 999 บาท/ปี

เมืองไทย Mobile Syndrome
คุ้มครองโรคฮิตติดมือถือ แบบครอบคลุม ตอบโจทย์ Lifestyle ยุคใหม่ทั้ง Work From Home และ Work From Everywhere ครอบคลุมทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ เบี้ยเดียวทุกช่วงอายุ ไม่ปรับเพิ่ม

ครบทั้ง IPD และ OPD ในกรมธรรม์เดียว