ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

Document

จุดเด่นของแบบประกัน

ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19
แพ้ จ่าย จริง
กรณีได้รับผลกระทบ
จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งกรณีแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก

รับเงินชดเชยรายได้สุงสุดวันละ 500 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
เพียง 99 บาท/ปี

เมืองไทยประกันภัย เดินหน้าออก ‘ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 แพ้ จ่าย จริง’
แบบเต็มตัวกับเบี้ยหลักสิบ คุ้มครองหลักแสน

คุ้มครองทุกกลุ่มอาชีพ ทุกสัญชาติ ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 99 ปี