ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 สำหรับรถไฟฟ้า


ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน


ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียน รหัส 110E และ320E เท่านั้น

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
สำหรับรถไฟฟ้า
จำนวน 7 ที่นั่ง

ความรับผิดต่อชีวิต/
ร่างกายของบุคคลภายนอก
สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อรถเอาประกันภัย
กรณีชนกับยานพาหนะ
สูญหาย ไฟไหม้
ตามทุนประกัน

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท
ต่อคน

พร้อมความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท ต่อครั้ง
คุ้มครองครอบคลุมไปถึงภัยก่อการร้าย รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่ง

หากสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อCall Center 1484

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

หากรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้แล้ว เมื่อนำไปติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมต้องแจ้งบริษัทหรือไม่

ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบ โดยส่งรูปถ่าย พร้อมรายละเอียดมายังบริษัท หรือติดต่อผ่านนายหน้าหรือตัวแทนที่ท่านทำประกันไว้

ปีที่แล้วไม่มีเคลม แต่ทำไมเบี้ยประกันรถยนต์ต่ออายุปีนี้ถึงไม่ลดลง

สำหรับรถบางรุ่นจะมีการกำหนดเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำไว้ ทำให้ไม่สามารถลดเบี้ยประกันภัยได้ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 สำหรับรถไฟฟ้า ทำได้ถึงอายุรถกี่ปี

สำหรับ อายุรถที่พิจารณารับประกัน อายุ 1 - 5 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484