ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

คุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ
สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อครั้ง
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

คุ้มครองอายุ
6ปีถึง70ปี
(สามารถต่ออายุ
ได้ถึงอายุ80ปี)

จ่ายเบี้ยฯ มาก หรือ
จ่ายเบี้ยฯ น้อย

เลือกได้กับวงเงิน
ความรับผิดส่วนแรก(deductible)

รับส่วนลดประวัติดี
สูงสุด 15%

กรณีไม่มีการเคลม
(ทั้งแผนประกันภัยหลัก
และแผนซื้อเพิ่มเติม)

ลดหย่อนภาษีได้
เมือซื้อให้พ่อแม่หรือตนเอง
(รายละเอียดเป็นไปตาม
เงื่อนไขของสรรพากร)

HEALTH ME

"ใครมี เราพร้อม Help"

ใหม่ !!! ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
Health Me

มี...ครบตอบทุกความต้องการ  คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ


ใครมีเราพร้อม Help #จ่ายหนักทัก Health ME


คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

โรงพยาบาลคู่สัญญาของเมืองไทยประกันภัยมีที่ไหนบ้าง

  • ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา 420 แห่งได้ที่ เครื่องข่ายโรงพยาบาล
  • App “Muang Thai Friends” คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์และรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้

Health Me มีระยะเวลารอคอย (WAITING PERIOD) หรือไม่

  • สำหรับอุบัติเหตุคุ้มครองทันที ตามวันที่เริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์และบริษัทได้รับชำระเบี้ยฯ แล้ว
  • สำหรับการเจ็บป่วยโรคทั่วไป ระยะเวลารอคอย 30 วัน และ สำหรับโรคเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ระยะเวลารอคอย 120 วัน

กรณีซื้อผลประโยชน์โรคร้ายแรง และชดเชยโรคร้ายแรงเพิ่มเติม มีระยะเวลารอคอยกี่วัน

สำหรับผลประโยชน์โรคร้ายแรง และชดเชยรายได้จากโรคร้ายแรง มีระยะเวลารอคอย 120 วัน

มีโรคที่อยู่ระหว่างการรักษา จะสามารถซื้อได้หรือไม่

ซื้อประกันสุขภาพ Health Me ได้คะ แต่ไม่คุ้มครองโรคที่อยู่ระหว่างการรักษา หรือโรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อน และให้ความคุ้มครองในโรคอื่นๆตามปกติ

คำว่าครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

การเข้ารักษาใน 1 โรค ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน กรณีเข้ารักษาโรคเดียวกันในช่วงเวลา 90 วัน ถือเป็นครั้งเดียวกัน

เมื่อซื้อครั้งแรก ไม่ได้ซื้อ Add on ไว้ แต่ต่อมาต้องการซื้อเพิ่มได้หรือไม่

บริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายๆเมื่อจบปีกรมธรรม์ และกรณีที่ต้องการยกเลิกความคุ้มครอง Add on ควรยกเลิกเมื่อจบปีกรมธรรม์เช่นกัน

กรณีมีแผนประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันภัยอยู่แล้ว ขอเปลี่ยนเป็นแผน Health Me ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้คะ แต่สามารถซื้อประกันสุขภาพ Health Me เพิ่มได้คะ เนื่องจากแต่ละแผนประกันสามารถซื้อได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์

สำหรับเด็ก ต้องมีผู้ปกครองซื้อด้วยหรือไม่

สำหรับเด็ก หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถซื้อได้เลย เพียงแต่ผู้ปกครองต้องลงนามยินยอมด้วย

คนไทย แต่อยู่ต่างประเทศ ซื้อได้หรือไม่

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย ที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อซื้อแบบมีวงเงินความรับผิดชอบส่วนแรก ปีต่อไปสามารถปรับเป็นแบบไม่มีวงเงินนี้ได้หรือไม่

บริษัทฯขอพิจารณาเป็นรายๆเมื่อจบปีกรมธรรม์

วงเงินความรับผิดส่วนแรกจะทำงานอย่างไร

  • เมื่อมีค่ารักษารวม 1 ครั้ง(ครั้งใดครั้งหนึ่ง) ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามวงเงินที่เลือกไว้เช่น มีค่ารักษารวมค่าห้องและค่าบริการทุกอย่าง 100,000 บาท ซึ่งเลือกซื้อวงเงินส่วนแรกไว้ -30,000 บาท ดังนั้นลูกค้าจะต้องจ่ายเองก่อน 30,000 บาท แล้วส่วนที่เหลือมาเบิกในแผนประกัน Health Me
  • กรณีซื้อแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า เมื่อเข้ารับการรักษา ควรเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายไว้ทุกครั้ง เนื่องจากส่วนเกินที่จะมาเบิกกับบริษัทฯ จะมีข้อมูลค่ารักษาทั้งหมด

ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

สามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามข้อกำหนดของสรรพากร