ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
555.16 บาท
(รถเก๋ง 5 ที่นั่ง)

เหมาะสำหรับช่วงประหยัด
และใช้รถยนต์น้อย

รับกรมธรรม์สะดวก รวดเร็ว
ผ่านทาง Email

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566