ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เข้าใจง่ายจ่ายนิดเดียวแต่คุ้มครองแบบจัดหนัก !

เบี้ยประกันเริ่มต้น
2,700บาท

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด100,000บาท/ครั้ง

เงินชดเชยรายได้
ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สูงสุด1,500บาท/วัน

จ่ายให้แบบจัดหนัก365วัน