ประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Travel

เที่ยวเมืองนอกสุดชิลล์ หมดกังวลเมื่อเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้มี 3 แผนให้เลือก ดังนี้

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
455 บาท
(1-4 วัน)

อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต
ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยสูงสุด
สูงสุด 2,000,000 บาท

ความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอก
สูงสุด 1,500,000 บาท

  • การบอกเลิกการเดินทางการลดจำนวนวันเดินทาง สูงสุด 60,000 บาท
  • การจี้โดยสลัดอากาศ สูงสุด 40,000 บาท
  • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินส่งกลับประเทศไทย 30,000,000 บาท

พิเศษ! กับความคุ้มครองที่ครอบคลุม

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง, การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง พร้อมบริการความช่วยเหลือในการเดินทาง

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

มีประกันเดินทาง ที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่

มีเป็นการประเดินทางต่างประเทศ ดูรายละเอียดการประกันเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484