ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

ไปเที่ยวกันเถอะ ! ให้ประกันเดินทางในประเทศ TA ปันสุขดูแลคุณตลอดทริป
จ่ายหลักสิบ คุ้มครองหลักแสน!

เบี้ยประกันเริ่มต้น
48บาท
(1-4 วัน)

รับเงินชดเชย
ในกรณีถูกยกเลิกการเดินทาง
สูงสุด15,000 บาท

คุ้มครอง
ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน
สูงสุด15,000บาท