เมืองไทย Health Premium

วางแผนลดหย่อนภาษีวันนี้กับ เมืองไทย Health Premium ประกันลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 9,630 บาท/ปี สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

วางแผนลดหย่อนภาษีกับ Health Premium ประกันลดหย่อนภาษี


เมืองไทย Health Premium ประกันลดหย่อนภาษี

เปลี่ยนการวางแผนการเงินที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยประกันอุบัติเหตุลดหย่อนภาษีและประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีกับ “เมืองไทย Health Premium” ยิ้มได้ เมื่อภัยมา ให้คุณจ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียง 9,630 บาท/ปี จะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นโรคร้าย เราพร้อมดูแล ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,000,000 บาท/ต่อปี ถึงอายุ 80 ปี (กรณีต่ออายุ) ครอบคลุมครบทั้งป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท สมัครเลยวันนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 


จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
9,630 บาท/ปี
(สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้)

ค่ารักษาแบบพยาบาล
เหมาจ่ายตามจริง
ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง
(สูงสุด 1 ล้านบาท)

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล
สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน

เลือกซื้อความคุ้มครองเสริม
เพิ่มเติมได้ตามใจ

*ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
**ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกันลดหย่อนภาษี


เงื่อนไขการรับประกัน “เมืองไทย Health Premium” ประกันลดหย่อนภาษี

     1. 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปีสำหรับแผนหลัก และ 70 ปีสำหรับแผนเลือกซื้อเพิ่มเติม)
     2. 2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
     3. 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
     4. 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องซื้อพร้อมกับแผนประกันภัยหลักตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยแรกเท่านั้น ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมในปีต่ออายุได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      1.        - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติในแผนประกันภัยหลัก
      2.        - เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติ
      3.        - จำนวนเงินผลประโยชน์ในความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยในข้อตกลงคุ้มครอง
      4.          การอยู่ รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
     5. 5. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น โดยจะต้องเลือกซื้อแผนประกันภัยที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น
     6. 6. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย