เมืองไทย 3+ Surprise

# เชื่อแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย ชน หาย ไฟไหม้ เบาใจได้

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

ราคาสุดเซอร์ไพรส์ เริ่มต้น
4,900 บาท

คุ้มครองการชน
รถเราและรถคู่กรณี

ความรับผิดต่อชีวิตร/ร่างกายของบุคคลภายนอก
สูงสุด 500,000บาทต่อคน