ธุรกิจร่ำรวย – แผนรวยเงิน

ธุรกิจปลอดภัย ในทุกก้าวที่เติบโต

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง
700 บาทต่อปี

คุ้มครองทรัพย์สิน
สูงสุด 20 ล้านบาท

ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก

คุ้มครองภัยธรรมชาติ
แบบแยกภัย
สูงสุดถึงภัยละ2 แสนบาท

พื้นที่รับประกันภัยครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

  • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร น้ำรั่ว ถูกโจรกรรม อุบัติเหตุต่อทรัพย์สิน
  • รวมถึงสาเหตุจากภัยธรรมชาติทั้ง น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว สึนามิ
  • ชดเชยค่าสินไหม ตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ไม่หักค่าเสื่อม
  • ธุรกิจที่รับประกันภัยหลากหลายทั้ง สำนักงาน ธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านค้า โรงงาน โกดัง ฯ

สนใจ สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ทรัพย์สินที่นำมาทำประกันภัยแต่ละประเภท มีวิธีกำหนดมูลค่าอย่างไร?

มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = พื้นที่ของอาคาร (กว้าง x ยาว x จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) x ราคาต่อตารางเมตร (ตามราคาก่อสร้างใหม่)
มูลค่าทรัพย์สินภายในอาคาร / เครื่องจักร / สต๊อกสินค้า สามารถกำหนดตามมูลค่าปัจจุบัน (สำหรับสต๊อกสินค้าสามารถกำหนดจากต้นทุน ไม่รวมกำไร)

กรณีสิ่งปลูกสร้างสำหรับประกอบธุรกิจเป็นกระจก หรือคอนเทนเนอร์ จะสามารถทำประกันภัยได้หรือไม่?

สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้

กรณีเป็นผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจ สามารถทำประกันภัย "ธุรกิจร่ำรวย" ได้หรือไม่?

สามารถทำประกันภัยได้ในส่วนของ ทรัพย์สินภายในอาคาร / สต๊อกสินค้า / เครื่องจักร ที่ผู้เช่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน