เมืองไทย Cats & Dogs

แทนความห่วงใย ให้เจ้าตูบและเจ้าเหมียวเพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ว่าจะแสนซนแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป ด้วย “ประกันสัตว์เลี้ยง” ประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท คุ้มครองครบทั้งค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และวัคซีน อีกหนึ่งประกันภัยจากเมืองไทยประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกันสัตว์เลี้ยง

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)แบบมีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
2,600 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 20,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง

แบบไม่มีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
2,800 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 20,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้งเงื่อนไขการรับประกันภัยสัตว์เลี้ยง

 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 • การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
 • โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 • ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน


ตอบแทนความรักและมอบความห่วงใยให้กับเพื่อนรักสี่ขาของคุณได้แล้ววันนี้กับ “ประกันสัตว์เลี้ยง” ประกันภัยเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองคู่ซี้แสนซนได้อย่างครอบคลุม หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลพร้อมบรรเทาความรับผิดชอบกรณีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายจากสัตว์เลี้ยงของคุณ หากใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมืองไทยประกันภัย Call Center โทร. 1484 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 24 ชั่วโมง หรือ อีเมล :info@muangthaiinsurance.com

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484