เมืองไทย Cats & Dogs Plus

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัย

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

  • ดูแลเพื่อนรักตัวน้อยของคุณด้วย เมืองไทย Cats & Dogs Plus
  • คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรัก เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
  • พร้อมคุ้มครองความรับผิด หากสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย


แบบมีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
3,000 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 3,000 บาท ต่อครั้ง

แบบไม่มีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
3,200 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 30,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 3,000 บาท ต่อครั้ง

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484