เมืองไทย Cats & Dogs

แทนความห่วงใย ให้เพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ต้องกังวล กับความซนความซ่าอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

  • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
  • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
  • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
  • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)


แบบมีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
2,600 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 20,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง

แบบไม่มีไมโครชิพ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
2,800 บาท

เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
สูงสุด 20,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
สูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484