ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

วางแผนรับมือล่วงหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด  ให้การขนส่งของธุรกิจคุณไม่สะดุด

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)

การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งตั้งแต่เริ่มออกจากต้นทาง จนกระทั่งสิ้นสุด เมื่อนำส่ง สินค้าไปยังผู้รับมอบปลายทาง ตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย (Incoterms) โดยต้องเกิดจากภัยที่ได้ระบุ ดังต่อไปนี้

 • อัคคีภัย ภัยระเบิด
 • เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน
 • รถพลิกคว่ำ ชนกัน รถไฟตกราง
 • การขนส่งสินค้าที่ทำระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย
 • General Average
 • Jettison การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย
 • Sue & Labour Charges
 • แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
 • สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล
 • สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อในขณะที่ขนขึ้นเรือ หรือลงเรือหรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยนเรือ
 • สินค้าเปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือตู้คอนเทนเนอร์หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
 • เปียกน้ำฝน
 • การปล้นโดยโจรสลัด
 • การถูกลักขโมย
 • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามภัยที่ระบุข้างต้น เช่น แตก, หัก, ฉีกขาด,เปื้อน,ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง


กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Insurance Policy)

ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่ง ของผู้เอาประกันภัยที่เป็นเจ้าของสินค้า จากความสูญเสีย หรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย โดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนน โดยรถไฟ โดยเครื่องบิน โดยเรือ

 • กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบระบุภัย)
 • กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (แบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด)


กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance Policy)

ความสูญหายหรือเสียหายของหรือสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับจ้างขนซึ่งผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ(กฎหมาย พรบ.ขนส่ง)หรือตามสัญญาว่าจ้างที่ได้การตกลงกันไว้ยกเว้นภัยธรรมชาติกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Marine Hull & Machinery Insurance Policy)

 1. Institute Time Clauses- Hulls Total Loss Only (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour)
  ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัยที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิดชนกัน จม รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย(CL.289)
 2. Institute Time Clauses - Hulls Total Loss Only, General Average, Collision Liability (Including Salvage, Salvage Charges, Sue and Labour)
  ให้ความคุ้มครองเรือและเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ในเรือที่เอาประกันภัย ที่ได้รับความสูญเสียทั้งหมดอันเนื่องมาจากไฟไหม้ระเบิด ชนกัน จมความเสียหายร่วม และความรับผิดต่อคู่กรณีเนื่องจากเรือชนกัน รวมทั้งการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซากเรือ หรือค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภัย(CL.284)
 3. Institute Time Clauses - Hulls
  ความคุ้มครองเหมือนกับ ข้อ (1) + (2) รวมถึงค่าซ่อมเรือที่เอาประกันภัย (CL.280)

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484