ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

เพราะธุรกิจมีความเสี่ยง เมื่อเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องวางแผนรับมือ

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 1. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ต่อบุคคลภายนอก
 2. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท 3 (ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)
 3. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากความบกพร่องฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร


ประกันอื่นๆ

 1. ประกันภัยสำหรับเงิน
 2. ประกันภัยร้านทอง
 3. ประกันภัยป้ายโฆษณา
 4. ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
 5. ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
 6. ประกันภัยความซื่อสัตย์
 7. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก


ประกันวิศวกรรม

 1. ประกันภัยการปฎิบัติงานตามสัญญา
 2. ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
 3. ประกันภัยเครื่องจักรเสียหาย
 4. ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 5. ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
 6. การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร (Contractors’ and Erection All Risks Insurance)
 7. การประกันภัยเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractor’s Plant and Machinery Insurance) ( CPM )
 8. การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) ( MBD )


ผลิตภัณฑ์พิเศษ

 1. ประกันภัยอัญมณีและทองคำ / ประกันภัยของสะสม ประเภทศิลปวัตถุ
 2. ประกันภัยการก่อการร้าย (ธุรกิจขนาดใหญ่)
 3. ประกันภัยเครื่องบินและความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากเครื่องบิน
 4. ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (เอาประกันภัยโดยผู้ขายสินค้า)
 5. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ (เอาประกันภัยโดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย)
 6. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
 7. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากวิชาชีพ

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484