การประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย

จากไฟไหม้ จากภัยธรรมชาติ วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ทั้งตัวบ้าน หรือทรัพย์สิน

ขอข้อมูลแบบประกันเพิ่มเติม

จุดเด่นของแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
645.21 บาท
(ผนังคอนกรีตล้วน)

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด
5,000,000 บาท

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
1,000 บาทต่อวัน
สูงสุด100,000 บาท

ภัยธรรมชาติ
20,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น
645.21 บาท
(ครึ่งตึก ครึ่งไม้)

ทุนประกันภัยสูงสุด
สูงสุด
5,000,000 บาท

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
500 บาทต่อวัน
สูงสุด 50,000 บาท

ภัยธรรมชาติ
20,000 บาท

คุ้มครองภัยหลัก

  1. ภัยจากไฟไหม้
  2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
  3. ภัยจากระเบิด
  4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
  5. ภัยจากอากาศยาน
  6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปา ใต้ดิน ระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัยคุ้มครองภัยธรรมชาติ

  1. ภัยจากลมพายุ
  2. ภัยจากน้ำท่วม
  3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
  4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

คำถามเกี่ยวกับแบบประกัน

ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร

แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484

ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร

ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลการสอบถามเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484