สิทธิพิเศษ

Kasemrad Hospital : แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 3,200 บาท จากราคาปกติ 7,340 บาท
2. โปรแกรมตรวจสุขภาพซื้อ 1 แถม 1 ราคาพิเศษ 8,250 บาท จากราคาปกติ 23,860 บาท
3. โปรแกรม HIFU (จำนวน 300 Shot) ราคาพิเศษ 11,900 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท
4. โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
อายุต่ำกว่า 3 ขวบ : ราคาพิเศษ 850 บาท จากปกติ 1,530 บาท
อายุมากกว่า 3 ขวบ : ราคาพิเศษ 950 บาท จากปกติ 1,580 บาท

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตร Muang Thai Friends Club หรือใช้ My Card ใน Mobile Applications เพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลด เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆ ทั้งสิ้น