สิทธิพิเศษ

Squeeze : รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มประเภท Classic Smoothie พิเศษเพียง 25 บาท

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 11 - 17 ธันวาคม 2562

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

Squeeze : รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มประเภท Classic Smoothie พิเศษเพียง 25 บาท

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ 1 ครั้ง / 1 สิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆ ทั้งสิ้น