สิทธิพิเศษ

Cafe de Flore : รับส่วนลด 10 % (เฉพาะอาหารเท่านั้น)

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับส่วนลด 10 % (เฉพาะอาหารเท่านั้น) เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาทขึ้นไปเงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตรMuangthai Friends Club หรือใช้ Virtual Card ใน Mobile Applicationsเพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆทั้งสิ้น