สิทธิพิเศษ

ฟรี น้ำอัญชันมะพร้าวน้ำหอม เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาท

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับฟรี !! น้ำอัญชันมะพร้าวน้ำหอม 1 แก้ว เมื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครบ 500 บาท

เงื่อนไขสำหรับใช้สิทธิ์

1. กรุณาแสดงบัตรMuangthai Friends Club หรือใช้ Virtual Card ใน Mobile Applicationsเพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
3. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขในการใช้บริการหรือการรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้
7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายประกันภัยใดๆทั้งสิ้น