Lifetime Inspiration

แป้งมีความมุ่งหวังที่จะทำให้ เมืองไทยประกันภัย
เป็นองค์กรที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่ดี
คอยดูแลเคียงข้างคุณเหมือนเพื่อนสนิทที่สร้างความอุ่นใจ
และคอยสรรสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต
เพื่อผลักดันคุณสู่เป้าหมายตามความฝันของคุณ

มิติใหม่ของ
เมืองไทยประกันภัย

มิติใหม่ของเมืองไทยประกันภัยภายใต้การบริหารของมาดามแป้ง พิสูจน์ให้เห็นถึงบทบาทใหม่ของประกันภัยในโลกยุคดิจิทัล ที่ดูแลคุณมากกว่าความเข้าใจ และไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต แต่เราเข้าถึงทุกความต้องการ เข้าถึงทุกความรู้สึก และเข้าถึงในทุกไลฟ์สไตล์อย่างเพื่อนสนิทที่เคียงข้างคุณตลอดทุกช่วงเวลา เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การให้ความคุ้มครองคุณ แต่ยังกำลังสร้างแรงผลักดันในตัวคนให้กลายเป็นพลังกลับมาเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจของทุกคนให้ขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ กลับสู่ชีวิต และสังคมอีกครั้ง

ไม่ใช่เพียงแค่เราเข้าถึงคุณ
แต่คุณก็สามารถเข้าถึงเราได้
อย่างเพื่อนสนิทที่เคียงข้างคุณ
ในทุกช่วงเวลาของชีวิตคุณ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ หรือ (มาดามแป้ง)
CEO บริษัทเมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร (7 มกราคม 2558)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (10 ตุลาคม 2557)
 • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (31 ตุลาคม 2557)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการกีฬา คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ คกส. (17 กุมภาพันธ์ 2558)
 • กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (U 19)
 • ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี
 • Friend of the Maison of Van Cleef & Arpels (November 18, 2015)
 • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปด้านการกีฬา สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำกัด (ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HERMÈS จากประเทศฝรั่งเศส)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษามหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (1989 / 2532)
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1987/2530)

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP67 / 2548)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร(ปปร.) ระดับสูงรุ่นที่ 10 ( 8 ส.ค. 2551 )
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 (2552)
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (ว.ป.ส.) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมภาคเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 18
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (น.ธ.ป.) รุ่นที่ 4

ด้านสังคม

 • รางวัลโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้อุทิศตนบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ รางวัลศิษย์ ในงานวันไหว้ครู (2 กรกฎาคม 2558) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 • รางวัลเกียรติยศ ประเภทบุคคลทั่วไป จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย งาน Wattana Pride & Prime 2015 (27 มิถุนายน 2558)
 • Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม, ASEAN Women Entrepreneurs (7 มีนาคม 2558)
 • รางวัล สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555 จากสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • รางวัล นักธุรกิจสตรีเกียรติยศ หอการค้าไทย ประจำปี 2553
 • รางวัล สตรีดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2551 สาขาการกีฬา จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ด้านการบริหารองค์กร

 • ผู้จัดการทีมดีเด่น ปี 2557 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
 • รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. )
 • บริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • รางวัลองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์