ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1,000,000 3,000,000 5,000,000 10,000,000
• ค่าห้องผู้ป่วยปกติ รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน
(สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
7,000 10,000 12,000 15,000
• ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
(สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
• ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล
• ค่าธรรมเนียมแพทย์ สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
• ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
• ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
2.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
(รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 100,000 100,000 100,000ช่วงอายุ (ปี) ความรับผิดชอบส่วนแรก(บาท) เบี้ยประกันภัยรวมรายปี
(รวมอากรแสตมป์) (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
6-10 ไม่มี (0 บาท) 23,644 24,779 26,182 31,280
20,000 12,013 12,590 13,861 15,889
50,000 10,678 11,191 12,048 13,812
100,000 - 4,991 5,148 5,901
11-15 ไม่มี (0 บาท) 16,856 19,057 21,374 26,018
20,000 7,597 8,588 9,971 11,719
50,000 6,533 7,384 8,826 10,327
100,000 - 2,912 3,166 3,702
16-20 ไม่มี (0 บาท) 15,464 17,794 20,124 23,417
20,000 7,329 8,431 9,534 11,093
50,000 6,205 7,138 7,906 9,237
100,000 - 2,131 2,335 2,726
21-25 ไม่มี (0 บาท) 17,255 20,588 21,702 26,107
20,000 8,716 9,848 10,961 13,183
50,000 7,869 8,891 9,941 11,957
100,000 - 2,995 3,267 3,741
26-30 ไม่มี (0 บาท) 17,771 20,859 22,467 26,994
20,000 9,596 10,952 11,912 14,218
50,000 8,686 9,522 10,627 13,070
100,000 - 3,815 4,110 4,845
31-35 ไม่มี (0 บาท) 20,106 24,629 25,685 27,299
20,000 10,702 11,695 12,393 14,886
50,000 8,874 9,886 11,076 13,307
100,000 - 4,191 4,524 5,180
36-40 ไม่มี (0 บาท) 20,639 24,775 26,422 29,043
20,000 11,292 12,200 13,240 15,886
50,000 9,512 10,380 11,680 14,276
100,000 - 4,589 4,962 5,774
41-45 ไม่มี (0 บาท) 25,826 31,797 33,360 36,986
20,000 13,120 15,122 16,944 18,785
50,000 11,071 12,264 13,477 16,330
100,000 - 5,528 6,045 6,975
46-50 ไม่มี (0 บาท) 28,049 33,046 35,631 41,083
20,000 15,505 17,750 19,693 22,705
50,000 13,414 14,943 16,389 19,391
100,000 - 6,922 7,642 8,611
51-55 ไม่มี (0 บาท) 36,673 45,383 47,473 49,466
20,000 21,152 23,081 25,842 29,941
50,000 17,362 18,944 21,641 26,318
100,000 - 10,324 11,122 12,879
56-60 ไม่มี (0 บาท) 41,791 48,635 55,540 63,803
20,000 29,873 32,703 36,358 44,668
50,000 26,783 29,320 32,914 37,426
100,000 - 15,862 17,686 19,778
61-65 ไม่มี (0 บาท) 53,796 64,424 77,634 88,255
20,000 39,814 46,648 54,731 65,314
50,000 35,709 41,838 47,037 51,552
100,000 - 21,164 23,617 28,082
66-70 ไม่มี (0 บาท) 66,450 78,355 94,101 106,751
20,000 49,178 55,926 65,266 79,001
50,000 44,945 49,564 55,570 59,483
100,000 - 27,079 30,007 35,029


ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
(1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
1,000 1,500 2,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6-10 8,456 11,843 15,789
11-15 8,456 11,843 15,789
16-20 8,456 11,843 15,789
21-30 4,624 6,936 9,248
31-40 5,079 7,542 9,948
41-50 6,505 9,811 13,004
51-60 8,235 12,013 16,680
61-65 9,013 13,274 17,639
66-70 9,971 14,802 19,529ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 1,500 2,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6-10 1,278 1,775 2,289
11-15 1,278 1,775 2,289
16-20 1,278 1,775 2,289
21-30 1,470 2,175 2,876
31-40 1,598 2,215 2,866
41-50 1,846 2,482 3,205
51-60 2,315 3,042 3,919
61-65 2,817 3,623 4,653
66-70 3,539 4,646 6,005ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์อันเนื่องมาจากโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้
-โรคมะเร็งระยะลุกลาม
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-โรคไตวายเรื้อรัง
-ภาวะโคม่า
-การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
-โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
-ตับวาย
-โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
-ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
50,000 100,000 250,000 500,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
6-10 321 626 1,492 2,892
11-15 321 626 1,492 2,892
16-20 321 626 1,492 2,892
21-30 340 677 1,680 3,340
31-40 716 1,244 3,320 6,461
41-50 1,555 2,496 6,990 13,561
51-60 3,257 5,039 14,300 27,679
61-65 5,084 9,271 21,842 42,131
66-70 7,176 13,714 31,455 61,048ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ชดเชยวันละ
-โรคมะเร็งระยะลุกลาม
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
-โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
-โรคไตวายเรื้อรัง
-ภาวะโคม่า
-การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
-โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
-ตับวาย
-โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
-ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000 1,500 2,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท/ปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
6-10 61 85 110
11-15 61 85 110
16-20 61 85 110
21-30 64 95 126
31-40 136 188 244
41-50 293 395 511
51-60 614 809 1,043
61-65 960 1,238 1,591
66-70 1,351 1,777 2,299