ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน

คุ้มครองภัยหลัก

  1. ภัยจากไฟไหม้
  2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
  3. ภัยจากระเบิด
  4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
  5. ภัยจากอากาศยาน
  6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัยคุ้มครองภัยธรรมชาติ

  1. ภัยจากลมพายุ
  2. ภัยจากน้ำท่วม
  3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
  4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปีนอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น โดยพิจารณาตามตารางดังนี้

ตารางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราว

โครงสร้างอาคาร มูลค่าความเสียหายเมื่อเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างใหม่
เสียหายทั้งหมด 100% เสียหายเกินกว่าร้อยละ 50
คอนกรีต > 80% จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ครึ่งตึก ครึ่งไม้ จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัย(รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
รวมภัยบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์)

สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้)
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
100,000 645.21 2,600,000 2,593.68 100,000 645.21 2,600,000 6,029.45
200,000 645.21 2,700,000 2,689.98 200,000 645.21 2,700,000 6,257.36
300,000 645.21 2,800,000 2,785.21 300,000 790.73 2,800,000 6,485.27
400,000 645.21 2,900,000 2,880.44 400,000 1,018.64 2,900,000 6,712.11
500,000 645.21 3,000,000 2,976.74 500,000 1,246.55 3,000,000 6,940.02
600,000 681.59 3,100,000 3,071.97 600,000 1,474.46 3,100,000 7,167.93
700,000 776.82 3,200,000 3,167.20 700,000 1,702.37 3,200,000 7,395.84
800,000 873.12 3,300,000 3,263.50 800,000 1,930.28 3,300,000 7,623.75
900,000 968.35 3,400,000 3,358.73 900,000 2,158.19 3,400,000 7,851.66
1,000,000 1,063.58 3,500,000 3,453.96 1,000,000 2,385.03 3,500,000 8,079.57
1,100,000 1,159.88 3,600,000 3,550.26 1,100,000 2,612.94 3,600,000 8,306.41
1,200,000 1,255.11 3,700,000 3,645.49 1,200,000 2,840.85 3,700,000 8,534.32
1,300,000 1,351.41 3,800,000 3,740.72 1,300,000 3,068.76 3,800,000 8,762.23
1,400,000 1,446.64 3,900,000 3,837.02 1,400,000 3,296.67 3,900,000 8,990.14
1,500,000 1,541.87 4,000,000 3,932.25 1,500,000 3,524.58 4,000,000 9,218.05
1,600,000 1,638.17 4,100,000 4,027.48 1,600,000 3,751.42 4,100,000 9,445.96
1,700,000 1,733.40 4,200,000 4,123.78 1,700,000 3,979.33 4,200,000 9,673.87
1,800,000 1,828.63 4,300,000 4,219.01 1,800,000 4,207.24 4,300,000 9,900.71
1,900,000 1,924.93 4,400,000 4,315.31 1,900,000 4,435.15 4,400,000 10,128.62
2,000,000 2,020.16 4,500,000 4,410.54 2,000,000 4,663.06 4,500,000 10,356.53
2,100,000 2,115.39 4,600,000 4,505.77 2,100,000 4,890.97 4,600,000 10,584.44
2,200,000 2,211.69 4,700,000 4,602.07 2,200,000 5,118.88 4,700,000 10,812.35
2,300,000 2,306.92 4,800,000 4,697.30 2,300,000 5,345.72 4,800,000 11,040.26
2,400,000 2,402.15 4,900,000 4,792.53 2,400,000 5,573.63 4,900,000 11,267.10
2,500,000 2,498.45 5,000,000 4,888.83 2,500,000 5,801.54 5,000,000 11,495.01