เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (จดทะเบียนรหัส 110) รถเก๋ง-เอเชีย กลุ่ม 3, 4, และ 5
  2. สำหรับรถกระบะบรรทุกใช้งานส่วนบุคคล ไม่ติดคอก ตู้ (จดทะเบียนรหัส 320) น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
  3. อายุรถ ไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
  4. รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
    1. รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า, รถนำเข้า , รถ Super Car, รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
    2. รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
    3. รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันภัย ที่ Call Center 1484